Analityka / RTG

W naszym budynku znajdują się również dwie firmy zewnętrzne :

Diagnostyka. Laboratoria Medyczne. – punkt pobrań
telefon: 519 404 910 , 18 445 03 10 wew. 12

Pracownia RTG
Stanisław Korpacki: telefon: 18 548 37 34