SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„BOMED” Sp. z o.o.

33-330 Grybów ul. Kościuszki 17.

POZ FLORYNKA

Ośrodek Zdrowia Florynka

tel. 18 521 12 53

POZ grybów

Przychodnia w Grybowie

tel. 18 445-03-10, 18 445-02-12

poz gorlice

Centrum Medyczne w Gorlicach

tel. 18 353 55 88

Witamy na NASZEJ stronie

Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BOMED” Sp. z o.o. powstał w dniu 5 lipca 2000r.

Siedzibą spółki jest budynek dawnej Miejskiej Przychodni w Grybowie przy ul. Kościuszki 17. Przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) i Stomatologii (STM).

S.N.Z.O.Z. „BOMED” Sp. z o.o. prowadzi działalność medyczną na podstawie kontraktów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a także odpłatnie.

Władze naszej spółki:

  1. Prezes Zarządu – Andrzej Bojnarowski,
  2. V – ce prezes – Paweł Bojnarowski,
  3. Główny Księgowy – mgr Stanisław Nowicki.

kONTAKT

Adres: 33-330 Grybów ul. Kościuszki 17

Poradnia Ogólna
tel. 18 445-03-10, 18 445-02-12

Poradnia Dzieci
tel. 18 445-02-21

e-mail: bomed_gryb@poczta.onet.pl