POZ Grybów

Przychodnia w Grybowie
ul. Kościuszki 17
33-330 Grybów

Poradnia Ogólna
tel. 18 445-03-10, 18 445-02-12

Poradnia Dzieci
tel. 18 445-02-21

Tutaj naszymi pacjentami opiekują się:
lek. Elżbieta Miś-Saczka – specjalista chorób wewnętrznych , specjalista nefrolog,
lek. Agnieszka Kęska – specjalista chorób wewnętrznych , specjalista pulmonolog,
lek. Marzena Krok-Kurdziel – lekarz specjalista 1 stopnia chorób wewnętrznych,
lek. Andrzej Bojnarowski – lekarz specjalista 1 stopnia chorób wewnętrznych,
lek. Małgorzata Bojnarowska – lekarz specjalista 1 stopnia pediatrii,
lek. Marta Zygmunt-Krzyżak – specjalista pediatrii,
lek. Katarzyna Radzik – specjalista pediatrii.

realizujemy również :

  • pielęgniarską opieka długoterminową-domową
  • opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
  • opiekę położnej środowiskowo-rodzinnej,
  • medycynę szkolną,
  • Zespół Transportu Medycznego